Polyurea

Polyurea-beläggningar

Vi importerar injicerbara elastiska och hållbara 2-komponent polyureabeläggningar gjorda av den nederländska Prokol. Prokol är en av Europas ledande tillverkare av polyureabeläggningar och pionjärer med över 25 års erfarenhet. Rocathaans polyurea är en 100% ren polyureabeläggning, den är fri från lösningsmedel och innehåller inte avdunstande organiska föreningar, alltså är den VOC-fri. Polyurea är kemiskt och mekaniskt mer hållbar än traditionella epoxibeläggningar eller sprutade golvbeläggningar av polyuretanelastomer som mekaniskt appliceras. Produkten behåller sina egenskaper även i låga eller höga, upp till +120 graders temperaturer.

Beläggningar ger hållbar och sömlös vattentätning för många applikationer. Härdningen tar 10 sekunder och en 2-3 mm tjock beläggning tål gående och regn redan efter en minut.


Tak

Rocathaan polyurea för tak kan sprayas ovanpå den gamla takbeläggningen. Områden kring genomföringars flänsar samt brunnar och andra konstruktioner kan injiceras till en sömlös helhet med takbeläggningen. Ytan blir helt vattentät och sömlös. Det gamla taket behöver inte förnyas, ingen rivning eller heta arbeten behövs. Det räcker med att rengöra taket från smuts, skräp, mossa och annat löst material. Det är möjligt att behandla stora ytor (hundratals m2) per dag, eftersom produkten är så behändig att använda. Tillverkaren ger 20 års garanti på produkten. Rocathaan polyureas brandklassificeringar uppfyller de finländska byggreglerna.


Industriella objekt

Polyurea lämpar sig till många olika ytor, så som cisterner, golv, väggar och tak. Polyureabeläggning ger utmärkt väder-, kemikalie- och slitagebeständighet. Rocathaans produkter sparar på förslitnings- och rostbildningskostnader för industrin. Korrosionsskydd kan göras på både äldre och nya objekt och därmed avsevärt förlänga deras livslängd.

Sprutning av beläggningen sker snabbt och därmed stör annan verksamhet endast en kort stund. Polyurea är idealisk för beläggning av cisterner eftersom den motstår många kemikalier och industriella vätskor så som utspädda oorganiska syror (svavel, kväve, klorsyra) ända upp till pH 1. Motståndet mot alkaliska kemikalier är också bra (natrium och kaliumhydroxid), ända upp till pH 14. Beläggningens lämplighet och förbehandling av objektet måste dock alltid kontrolleras. Rocathaan beläggning är också lämplig för korrosionsskydd av avloppsvatten, bränslen, lösningsmedel, alkohol, glykol och upplösta salter.


Byggnadsverksamhet

Rocathaan beläggning är också idealiskt för stål- och betongkonstruktioner så som broar och olika stålkonstruktioner. I Europa används polyureabeläggningar i stor utsträckning som beläggningar för öppna garage, trappor, ramper och andra föremål som kräver ruggning. Man kan även få en tät beläggning över rörelsefogarna eftersom beläggningens brottöjning är över 300%. Typiska användningsområden för polyureabeläggningar är biltvättplatser och golven i biltvättstationer, allmänna simbassänger, mindre privata simbassänger, stål- och aluminiumstrukturer som sänks i havet samt stålkonstruktioner i fartyg.


Rörsystem i livsmedelsindustrin och dricksvattensreservoarer

Polyureabeläggningar kan skydda rörledningarna och tankarna i livsmedelsindustrin och i behandlingen av dricksvatten. Sortimentet omfattar produkter som är godkända för dessa ändamål.


Materials