Släppmedel

Släppmedels funktion är att möjliggöra en tillförlitlig produktionsprocess och att ett rent föremål kan avlägsnas från formen. Kriterierna är att mängden av släppmedel är liten, torktiden är kort, och endast minimala resterande mängder blir kvar i formen. Å andra sidan beror den optiska och mekaniska ytan på valet av släppmedlet i kundens PUR-produkter. Bomix-släppmedel möjliggör ekonomisk produktion samt optiskt och tekniskt bra yta.

Bomix Chemie GmbH -produkterna erbjuder även miljöfördelar, till exempel hälsosammare och säkrare arbetsmiljöer. I åratal har urvalet inkluderat vattenbaserade, organiska och silikonfria släppmedel.

Beroende på produkten och processen erbjuder vi ett brett sortiment av Bomix släppmedel för produktion av era högkvalitativa PUR-produkter. Tillsammans testar vi lämpliga släppmedel för er process för att säkerställa en effektiv produktion.


Materials