Polyoler

Råmaterial för tillverkning av polyuretan: industriella polyoler och isocyanater

Polyuretan erbjuder nästan obegränsade möjligheter till nya produkter – endast fantasin sätter gränsen. Vi importerar råvaror från de tyska PUR-Systems och Huntsmann samt den nederländska Nestaan för tillverkning av polyuretan. Råmaterial för produktion av polyuretanisolering, dvs. PU-isolering är vår specialitet.

Polyolsystem tillverkas med olika drivmedel och brandskyddsmedel såväl som andra tillsatser för att erhålla kundspecifika fysiska egenskaper. Användningsområden för lätt isoleringsskum innefattar: paneler, båtar, rörisolering, isolering av fjärrvärmerör, kylskåp och frysar, vattentankar, vattenreservoarer och sprutisolering. Sortimentet omfattar många integrerade produkter som bland annat används inom bil-, maskin-, möbel- och elektronikindustrin. Elastomerer används för tillverkning av beläggningar samt delar av fordons- och möbelindustrin.


Polyuretanisolatorer, dvs. PU-isolatorer

Vi är specialiserade på råmaterial för isolerande skum och på utveckling av nya applikationer för mindre och större behov. Produktutvecklingen utgår ur kundens behov. Syftet är att utveckla kundspecifika råmaterial och produktionsmetoder som gör att kunden effektivt kan producera ekonomiskt konkurrenskraftiga produkter.

Vi diskuterar förtroligt med kunden om nya produktidéer och utvecklar råmaterial och tillverkningsprocesser för att förverkliga kundens idé. Vår service omfattar även testning och certifiering av kundens produkter.

Produkttestning sker med nya, råvaruleverantörs moderna polyolsystem för kundens nuvarande och nya produkter. Tester kan utföras hos kunden eller i laboratorierna. De provstycken som producerats i testkörningarna undersöks alltid ytterligare före slutgiltigt godkännande till produktion.

Tillverkning av polyuretanprodukter kräver kontinuerlig kvalitetskontroll och testning av slutprodukten. Vår service omfattar kvalitets- och egenskapstestning av råmaterial och våra kunders polyuretanprodukter.


Materials